JORNADA DE MEMÒRIA HISTÒRIACA I INVESTIGACIÓ DE LA GUERRA CIVIL A TRAIGUERA.
17 DE MARÇ, CENTRE CULTURAL PERE LABERNIA (10:00).